fiber.no

Kompetanseleverandør av fiberoptisk infrastruktur

fiber.no har lang erfaring i leveranser av fiberoptiske nett med ulike føringsveier sånn som sjøkabelprosjekter, graveprosjekter og prosjekter over høy- og lavspent. Vi prosjekterer og leverer totalentrepriser, fiberoptiske arbeider, materiell og dokumentasjonsløsninger.

Selskapets marked er norske bredbånds-, energiselskaper og kommuner. Markedet er i kraftig vekst, noe som kan knyttes til digitalisering, samt teknisk og samfunnsmessig utvikling. Vi påtar oss prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt.

Våre leveranseområder:

  • Prosjekterende tjenester
  • Prosjektledelse og utbygging av bredbåndsinfrastruktur
  • Dokumentasjonstjenester

Vi fører også vår egen produktlinje av mekaniske gateskap for fiberoptiske nett og kveilerammer.

fiber.no as markedsfører og leverer Microsens sine industrielle svitsjer som benyttes mot industri, elektro, skip og offshore.

Lokal rekruttering

Vi ønsker i stor grad å rekruttere nye medarbeidere lokalt da dette skaper et tryggere vekstgrunnlag for selskapet, samtidig som vi ser at de vi rekrutterer lokalt blir hos oss over lang tid. Per i dag har de ansatte hos fiber.no ulik utdanningsbakgrunn, da vi investerer i våre ansatte for å øke kompetanse og opplever at vi er en trygg arbeidsplass i lokalmiljøet.

Vi har begynt prosessen med å sertifisere oss til å bli en lærlingbedrift. Vi ønsker å ta inn lærlinger hvert år, slik at vi kan ha minst 2 lærlinger i selskapet til enhver tid.