Lysveien

Motorveien heter ikke E18, fartsgrensen er ikke 110 og den forurenser ikke.

Motorveien heter ikke E18, fartsgrensen er ikke 110 og den forurenser ikke.

Trafikken har en fart på mange milliarder kilometer pr. time og dundrer rett over Hardangervidda uten at noen hører det. Den hiver seg gjennom Lærdalstunellen og feier forbi både Aurland og Voss uten å forstyrre så mye som en maur.

Underjordisk og gigantisk huser den trailere med verditransport større enn pensjonsfondet og oljeriggene i Nordsjøen. Passasjerene bringer med sensitiv informasjon om helse, kjærlighet og virksomhet mellom land og strand. Firmaopplysningen eller lønnslippen din finnes kanskje i den binære transporten. All trafikk beveges med lysets hastighet, og gir grunnlag for dagens beslutninger og morgendagens resultat. Verden digitaliseres med lysets hastighet.

Visste du at når en e-post forlater Oslo på sin reise til Bergen, kan den reise samme vei som Bergensbanen? Internett flyr nemlig ikke, det er ikke noe overjordisk og svevende. Det ligger i bakken og er helt fysisk. En motorvei av lys, et stykke under torvmatta, gjør det mulig for oss å ta teknologien for gitt. Verden med vår daglige databruk gir informasjonsberg med dramatisk vekst, fibernettet tar ny form med uvirkelig kapasitet.

Vi i fiber.no planlegger, produserer og systematiserer stabile, rette og brede veier. Vi dokumenterer virkeligheten slik at alle bredbåndsselskap, kan får en bedre hverdag. Hos oss blir beskrivelsene av veien registrert og notert, hver sving og lille kurve kommer på plass.

Verdiskapningen hos den digitaliserte netteier gjøres til en enkel, forståelig og håndterbar hverdag.