Administrasjon og salg

Truls R. Jørgensen
Daglig Leder
Tlf: +47 917 14 450
E-post: truls.jorgensen@fiber.no

Margot Plassen
HR-leder
Tlf: +47 458 17 133
E-post: margot.plassen@fiber.no

Espen Engebretsen
Produksjonssjef
Tlf: +47 919 06 850
E-post: espen.engebretsen@fiber.no

Guro Bråtane
Prosjekt og logistikk koordinator
Tlf: +47 919 09 843
E-post: guro.braatane@fiber.no

Kim Aars
Teknisk sjef
Tlf: +47 988 39 184
E-post: kim.aars@fiber.no

 

Dokumentasjon & Rådgivning

Jørn Markussen
Konsulent dokumentasjon, senior
Tlf: +47 900 14 068
E-post: jorn.markussen@fiber.no

Synne Jarandsen
Konsulent dokumentasjon 
Tlf: +47 919 22 254
Mail: synne.jarandsen@fiber.no

Prosjektleveranser

Kjetil Waldemarsen
BAS Fortetninger
Tlf: +47 934 77 641
E-post: kjetil.waldemarsen@fiber.no

Eystein Siem Eriksen
Fibertekniker
Tlf: 919 09 386
E-post: eystein.eriksen@fiber.no

Morten Thorsen
Fibertekniker
Tlf: 919 05 576
E-post: morten.thorsen@fiber.no

Paulius Baranauskas
Fibertekniker
Tlf: 401 92 384
E-post: paulius.baranauskas@fiber.no

Joakim Tranberg
Fibertekniker
Tlf: 408 41 622
E-post: joakim.tranberg@fiber.no