Aktuelt

Miljøsertifisering av fiber.no as

Vi kan stolt fortelle at fiber.no as fikk sin Miljøfyrtårn-sertifisering godkjent 01.11.2022. Vi takker prosjektleder Marte Tisjø-Teigen for en flott innsats! fiber.no as ser frem til aktivt å bidra til sammunnets miljøansvar og...

På plass i nye lokaler

På plass i nye lokaler

Vi er på plass i nye lokalerEtter syv fine år i det tidligere elverksbygget i Kirkegata har vi endelig kommet på plass i splitter nye lokaler på Dalane. Dette har vi ventet lenge på! Det er flere årsaker til at vi har ønsket å flytte på oss. For det første hadde vi...

Åpenhetsloven – redegjørelse 10.01.24

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

I henhold til loven pålegges virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som skal publiseres innen den 30.06 hvert år.

Fiber.no sine forretningsetiske retningslinjer er tuftet på å ivareta menneskerettigheter og fremme anstendige og gode arbeidsforhold.

Informasjon:

Ved ønske om mer informasjon om hvordan fiber.no håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send epost til: admin@fiber.no