fiber.no as leverer løsninger for dokumentasjon av det fiberoptiske nettet og konfigurasjonen av datatrafikken. Vi har lang erfaring i Telemator både mot FTTH-nett og stam- aksessnett for ulike kundegrupper som kommuner, nettselskaper eller bredbåndsselskaper.

Kartserver

Til daglig tenker man kanskje ikke så mye på verdien av god dokumentasjon. Men i forbindelse med verdivurdering eller salg av nettet vil dette bli et tema, og da vil mange angre på at de ikke «var flinke nok» underveis… Den daglige driften for montører og selgere blir også mye enklere og tryggere når man har tilgang til oppdatert og god dokumentasjon på nettet hele tiden.

Fiber.no påtar sKontoreg ansvaret for dokumentasjon for netteier. Dette gjøres i Telemator og TelMe. Mange har kjøpt programvare og sendt ansatte på kurs, men det daglige arbeidet med å få til nye leveranser prioriteres og dokumentasjonen må vente. Noen tar et skippertak inni mellom. Man glemmer fort dersom man ikke sitter med dette daglig. Kvaliteten på det som blir registrert bærer dessverre ofte preg av dette.

 

Som netteier ser du dine data i Kartserveren via internett, og har alltid full oversikt over alle ønskelige detaljer i nettet. Du kan velge forskjellige entreprenører, og de rapporterer tilbake via Kartserveren til oss. Dataene er på plass etter kort tid, og synlig for deg i serveren.

Ta kontakt med oss for å få mer opplysninger om hvordan dette fungerer, eller for å få et besøk og en demonstrasjon av mulighetene i Kartserveren.